Home Nørrestrand Området Fredningen

Fredningen

Området nord for Nørrestrand er omfattet af en landskabsfredning fra 1983.

Fredningens formål er primært at bevare arealernes landskabelige kvaliteter og udvide offentlighedens adgang i området. Fredningens geografiske udstrækning ses af vedstående kort.

Fredningen dækker hele Nørrestrand fra Hammerholm i vest til Griffenfeldtsparken i øst. Derudover dækker fredningen arealerne umiddelbart syd for Nordre Strandvej, samt et afgrænset areal nord for Nordre Strandvej.

Fredningsgrænsen følger hovedsageligt eksisterende markveje og matrikelskel tæt omkring fjorden, men i den nord-vestlige del af fredningen går grænsen længere mod nord og omfatter matrikel nr. 13l, 14a, 32 Hansted by, Hansted samt en del af matr. nr. 4d Nebel By, Nebel. Alle beliggende nord for Nordre Strandvej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektområdet og fredningens nuværende afgrænsning vist med blå skravering.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer