Home Områdefornyelse Bygninger

Bygningsfornyelse

En lang række af områdets ejendomme trænger i høj grad til renovering af facader og klimaskærm generelt.
Enkelte ejendomme er i en så dårlig vedligeholdelsesstand, at det måske ikke kan svare sig at bevare dem.

Der er, udover nogle kollegieværelser, registreret ca. 130 boligenheder uden eget bad, heraf 63 uden adgang til bad. Et større antal beboelsesejendomme har endvidere kun i meget begrænset omfang adgang til rekreative arealer.

Horsens Kommune ønsker nu at gå i dialog med ejere og lejere med henblik på at forbedre såvel boligstandard som bygningstilstand i form af beslutninger om bygningsfornyelse og friarealforbedring.

 

"What`s in it for me"

Hvis du ejer en ejendom i området og er interesseret i at forbedre den, så send en mail til Jette Brandt-Hansen, tejbh@horsens.dk
Skriv hvilken ejendom, det handler om og evt. hvilke arbejder, du kunne tænke dig at udføre, og bed om at få et møde arrangeret.
På sådan et møde vil I gennemgå, hvad der er af muligheder for arbejder og støtte.

 

 

Horsens Kommune prioriterer især de følgende 4 værdier, når der skal tildeles penge til forbedringer:

BEHOV Til bygninger, der er utidssvarende og har mangler.

BETYDNING I BYBILLEDET  Bygninger, der er vigtige i deres omgivelser og har en høj arkitektonisk værdi.

AFSMITTENDE EFFEKT Bygninger, der påvirker deres naboer og omgivelser negativt

SYNLIGHED Bygninger, der er meget synlige i området, f.x. større hjørneejendomme

 

 

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer