Home Områdefornyelse Byrum

Opholdsrum og lommeparker

I Midtbyens tætte boligområder er der ingen eller meget begrænset mulighed for at opholde sig, sidde eller lege i de offentlige gaderum.

Da der de fleste steder heller ikke findes egentlige opholdsarealer inde i gårdene, er der et behov for at etablere lokale opholdsrum til især beboere, men naturligvis også til byens øvrige brugere.

Der findes flere huller i facaderækkerne i området, og flere vil midlertidigt eller permanent komme til i takt med Midtbyens fortsatte udvikling, bl.a. gennem bygningsfornyelse.

Selv på små arealer kan man midlertidigt eller permanent indrette lommeparker eller andre lokalorienterede, intime opholdsrum i samarbejde med de omkringboende.

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer