Home Områdefornyelse Kontakt

Organisering

Projektet har et områdesekretariat, der arbejder med forskellige opgaver i det store projekt.

Hvis du gerne vil i kontakt med projektet/kommunen generelt, kan du sende en mail på:  planogby@horsens.dk

ellers kan de følgende personer kontaktes:

arkitekt Jette Brandt-Hansen, tejbh@horsens.dk 
bygningsfornyelse

arkitekt Lene Holmgaard, lhst@horsens.dk
konkurrencen områdefornyelsen generelt, borgerinddragelse, byrum, gader, passager, projekter på Jessensgade, Søndergade  og Torvet.

konsulent, arkitekt Per Lüchtemeier, pl@planogproces.dk
Plan og proces, byfornyelse, friarealer, generelt

konsulent, jurist Mogens Dam, mdl@sbsby.dk
SBS, juridiske spørgsmål.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer