Home Områdefornyelse Områdefornyelse

Områdefornyelse

Fra 2017 til 2021 gennemføres der et Områdefornyelsesprojekt i Horsens Midtby.
I området skal der dels gennemføres en del byfornyelse og dels en del byudvikling / store projekter.
Byfornyelsen vil foregå som istandsættelse af boliger og bygningsfacader, som anlæg af grønne fælles friarealer i karreer, som mindre bylivsprojekter og som anlæg af nye byrum i boliggaderne.
Byudviklingen vil blive gennemført, især i området mellem Åboulevarden og Bygholm Å, som nybyggeri og større gadeomlægninger.
Læs mere på siderne i menuen ovenfor.

Starten på bygningsfornyelsen

Som start på projektet blev bygningsfornyelsen igangsat i foråret. Der er mange bygningsejere, der har sendt projektansøgninger ind.
De første projekter er allerede gået i gang her i efteråret.

Læs mere i menuen: BYGNINGER

Starten på arbejdet med byrummene

Gågaderne

Det store projekt med ombygningen af Jessensgade, Søndergade og Torvet er i konkurrence.
5 teams konkurrerer om at lave den fremtidige udformning.
Vinderen offentliggøres d. 30. oktober. 2017. Projektet forventes udført i løbet af 2018.

Læs mere i menuen: GÅGADER

 

Pulje til beboerprojekter

Der er afsat en mindre pulje penge til projekter, der er ønsket af lokale beboere i området.

Læs mere i menuen: BORGER PROJEKTER

Lommepark

Den lille grund, Fugholm 16, står tom - indtil der skal bygges igen.
Vi har fået lov at lave et midlertidig projekt...... så nu er der dukket en tennisbane op..... med stangtennis.
Kik forbi og tag et slag tennis

Læs mere i menuen: BYRUM.

 

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer