Home Områdefornyelse Områdefornyelse

Områdefornyelse

Fra 2017 til 2021 gennemføres der et Områdefornyelsesprojekt i Horsens Midtby.
I området skal der dels gennemføres en del byfornyelse og dels en del byudvikling / store projekter.
Byfornyelsen vil foregå som istandsættelse af boliger og bygningsfacader, som anlæg af grønne fælles friarealer i karreer, som mindre bylivsprojekter og som anlæg af nye byrum i boliggaderne.
Byudviklingen vil blive gennemført, især i området mellem Åboulevarden og Bygholm Å, som nybyggeri og større gadeomlægninger.
Læs mere på siderne i menuen ovenfor eller på Facebook  "Områdefornyelse Horsens Midtby".

Starten på bygningsfornyelsen

Som start på projektet blev bygningsfornyelsen igangsat i foråret 2017. Herover foråret og sommeren blev der holdt omkring 80 møder med bygningsejere, der var interesseret i ordningen.
Efterfølgende er der over 90 ejere, der har sendt projektansøgninger ind.
De første projekter har for længst fået tilsagn og er gået i gang med at sætte bygninger i stand.

Læs mere i menuen: BYGNINGER

Starten på arbejdet med byrummene

Gågaderne

Det store projekt med ombygningen af Jessensgade, Søndergade og Torvet er i fuld gang.
D. 30. oktober 2017 blev resultatet af en stor arkitektkonkurrence offentliggjort.
Tegnestuen Schul fra København vandt konkurrencen. Arbejderne er under projektering og anlægsarbejderne forventes at løbe fra forsommeren 2018 til sommeren 2019.

Læs mere i menuen: GÅGADER

 

Pulje til beboerprojekter

Der er afsat en mindre pulje penge til projekter, der er ønsket og drevet af lokale beboere i området.

Læs mere i menuen: BORGER PROJEKTER

Lommepark

Den lille grund, Fugholm 16, står tom - indtil der skal bygges igen.
Vi har fået lov at lave et midlertidig projekt...... så nu er der dukket en tennisbane op..... med stangtennis.
Kik forbi og tag et slag tennis, når vejret tillader det.

Læs mere i menuen: BYRUM.

 

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer