Vedtagelse

Forslag til Helhedsplan for Hatting behandles i Byrådet i december 2022.

Godkender Byrådet forslaget, sendes helhedsplanen i offentlig høring i 8 uger i perioden 22. december 2022 - 16. februar 2023. Eventuelle indsigelser behandles herefter.

Oplandsudvalget skal herefter træffe beslutning om Helhedsplan for Hatting kan indstilles til endelig vedtagelse i Byrådet.