Det videre arbejde

Helhedsplanen er et idekatalog med hensigterklæringer der kan understøtte debatten om Endelaves fremtid samt de konkrete projekter der igangsættes. Helhedsplanen har det formål for kommunen at den samler trådene og giver overblik, og kan understøtte den retning der udstikkes politisk. Helhedsplanen har også det praktiske formål at give en politisk tilkendegivelse til udvalgte projektideer, som kan anvendes i ansøgninger om fundraising til projekterne. Derudover giver helhedsplanen borgerne mulighed for at skabe sig et overblik over og indtryk af hvad der findes og er i gang på øen, hvilket kan forventningsafstemme borgernes ønsker med hvad kommunen kan bidrage med.