Potentialer

Hatting by og omegn har masser af potentialer, som tilsammen kan bidrage med bedre sammenhæng, mere grønt og en bymidten som et levende sted i byen. 

Arbejdsgruppen (borgerne fra Hatting og Horsens Kommune) har identificeret en række potentialer, som helhedsplanen kan arbejde med:

  1. Aktivering af området omkring SuperBrugsen og gadekæret, som levende bymidte i Hatting
  2. Udbygning af stinet for bedre kobling mellem byens eksisterende stier og aktiviteter
  3. Skovrejsning mellem Hatting og Østerhåb-kvarteret i Torsted. Skovrejsningen kunne blive hjemsted for et stort biodiversitetseksperimentarium,  fritidsaktiviteter for hele familien samt opholdsmuligheder
  4. Gør byen tryggere at færdes i som blød trafikant med trafiksanering langs de gamle hovedstrøg
  5. Begrønne bymidten samt ankomsterne til byen, og trække Hattings naturskønne placering i landskabet med ind i byen
  6. Byomdannelse af et større område ved Storegade/Bødkervej (i forlængelse af bymidten) til boliger, som understøtter en blandet by med plads til leg og aktiviteter
  7. Udvikling af området mellem Jernbanen, E45, Vestvejen og Korningvej (Hatting Bakker) til et grønt og rekreativt område der tilbyder nye rekreative oplevelser - udfoldes ikke i helhedsplanen.