Boliger

Mål

Midtbyen skal være et attraktivt sted at bo.

Midtbyen skal tiltrække flere unge og flere ressourcestærke beboere.

Byen skal fortættes med især flere boliger og udvikles med nutidig byggeri og arkitektur.

Byen skal udvikles bæredygtigt og med stor opmærksomhed på klimaet. Især skal der tages hånd om de kommende udfordringer med vand.


I Handelskvarteret er der i dag omkring 2.500 boliger med knap 4.000 beboere.

Med en vækst på knap 16% kommer der flere indbyggere til, også i midtbyen.
I de senere år er der allerede kommet flere boliger til, så tendensen skal fortsættes.
I Handelskvarteret skal der fx bygges 400 flere boliger indtil 2030, for at følge med væksten.

Flere boliger giver flere mennesker i Midtbyen og mere byliv.

Der er behov for boliger til unge studerende og til en stor gruppe af husstande med 1 eller to beboere pr. husstand. En del af disse husstande er ressourcestærke og vil gerne have moderne boliger med en god kvalitet.

Boliger i Borgergade

Til en god bolig hører rekreative arealer. I en tæt midtby kan dette være taghaver eller tagterasser.
Det kan være et fællesareal i karreen i form af en have eller et gårdrum.
Det er ikke så meget størrelsen, der er vigtig her, men kvaliteten! Og nem adgang.

Handelskvarteret er byens tætteste bebyggede byområde.
I nogle karreer skal der "ryddes op". Nogle baggårdsbygninger bør fjernes eller renoveres.
I andre karreer mangler dele af karreens kantbebyggelse. Her skal karreen bygges færdig og gerne med boliger over stueetagen.
I flere af karreerne kan der etableres mere byggeareal i form af gårdsaneringer, hvor parkering samles i p-hus, og friarealerne benyttes til fællesarealer og nybyggeri.

I forbindelse med Områdefornyelsen skal der i et samarbejde med områdets beboere tages stilling til, hvilke gaderum og friarealer, der skal forbedres i området.

Indenfor Områdefornyelsens rammer skal disse planlægges og anlægges.

I de ældste karrèer er der en del lejligheder. En del af disse er ikke tidsvarende.
I Områdefornyelsesprojektet, der starter først i 2017, bliver der sat midler af til boligfornyelse.
Kommunen og de private ejere skal arbejde på at udrydde de utidssvarende boliger og få dem ombygget til attraktive boliger.