Området

Trods en beliggenhed tæt på Horsens og en betydelig byvækst, har Hatting bevaret en vis landsbykarakter, med en snoet hovedgade bestående af ældre huse og gårde side om side, tæt på vejens forløb. Omkring landsbyen er der på alle sider åbent land, men også store trafikanlæg, f.eks. E45 mod vest, Vestvejen mod syd, Ny Hattingvej mod nord og ikke mindst jernbanen gennem byen. Trafikanlæggene afskærer til en vis grad byen fra det omgivende landskab.

Bykernen er naturligt præget af jernbanen, der deler byen i to dele. Øst for banen ligger Hatting kirke og den fredede præstegård, institution og Hatting Centreret. I den sydlige udkant af landsbyen ligger det store bageri, som har gjort Hatting til et kendt navn over hele landet. Vest for banen ligger den oprindelige landsbykerne og funktioner som skole, idrætshal, forsamlingshus og dagligvarebutik.

Byen har, gennem især de seneste 25 år, oplevet en betydelig befolkningstilvækst. Særligt mod øst er byen vokset med større parcelhuskvarterer, der er attraktive for børnefamilier som gerne vil være tæt på god infrastruktur med gode motorvejstilslutninger, og dermed også stor mulighed for at nå mange arbejdspladser i Østjylland.