Udfordringer & potentialer

Trods en beliggenhed tæt på Horsens, E45 og store bolig- og erhvervsområder har Hatting i sin bymidte bevaret et vist landsbypræg med et stærkt foreningsliv, som der kan bygges videre på. Skolen, idrætshallen og SuperBrugsen er i den sammenhæng vigtige funktioner og mødesteder.

Udfordringerne knytter sig især til den infrastruktur, der omgiver og gennemskærer byen. E45, Vestvejen, Ny Hattingvej og jernbanen udgør barrierer i forhold til omgivende skove og naturområder.

Vejnettet i bykernen, især omkring Storegade, er en udfordring for byen. Den kraftige boligudbygning og dermed stigning i privatbilismen, volder problemer med optimal afvikling af trafikken. Samtidig betyder den øgede trafik også udfordringer med trafiksikkerheden.