Byliv

Mål

Detailhandelen og kultur er omdrejningspunkter for handel og oplevelser i byen. Indsatserne koncentreres i et afgrænset område for at sikre størst effekt.

De vigtige torve og pladser skal udvikles, så bylivet får de bedste betingelser.

Boulevardkvarteret skal bindes bedre sammen med handelskvarteret.

Mulighederne for at genetablere åen på Åboulevarden skal undersøges, så der kan skabes et område, der tilfører bylivet i Horsens nye og anderledes kvaliteter baseret på nærheden til vand.


 

Boulevardkvarteret er et område under omdannelse til et fremtidigt bymæssigt bolig- og handelskvarter.

I dag er det et område, der primært er indrettet til biltrafik, og det er derfor begrænset, hvor meget byliv her kan ses.
Det er næsten udelukkende i forbindelse med de store indkøbsbutikker.

I takt med at kvarteret omdannes, og der udarbejdes en ny byplan for kvarteret, skal der etableres nye byrum, hvor bylivet kan udvikles.

De organiserede bylivsaktiviteter vil koncentrere sig langs Midtbyforbindelsen. I Boulevardkvarteret er dette langs Rådhustorvet og Åboulevarden mod Inderhavnen.

Det mere uorganiserede byliv vil have tre forskellige karakter i kvarteret.

I forbindelse med butikkerne vil der fortsat være byliv, der knytter sig til handel. Dette vil overvejende være i kvarterets midter- og østlige del.

De nye karreer med blandet centerformål og boliger vil få byliv, der tilknytter sig boligerne, de rekreative arealer og kvarterets servicetilbud.

Langs Bygholm Å skal der etableres attraktive arealer til ophold og aktiviteter.