Kulturmiljøer & SAVE

I den gamle bykerne omkring SuperBrugsen ved Grønhøjvej, Mejerivej og Storegade, men også Overholm, Oensvej, Stationsvej og Kirkebakken, finder vi hovedparten af byens mest karakteristiske og bevaringsværdige bygninger. Den ældste skolebygning (middel bevaringsværdi) og Præstegården (fredet) er to særligt markante og velbevarede bygninger i Hatting.

Flere af byens historiske bygninger er gennem tiden nedrevet eller væsentligt ombygget. Flere gårde (tre- og firelængede) er stadig at finde i byen.

Der er i dag ikke udpeget nogen særligt værdifulde kulturmiljøer for Hatting i Kommuneplanen 2021-2033. Men den gamle landsbykerne (Hatting er i dag benævnt lokalcenterby), rummer mange bevaringsværdige sammenhænge omkring de centrale gadeforløb. Kulturhistorien aflæses tydeligt i den oprindelige og velbevarede gadestruktur, som er præget af den stjerneudskiftning, som landsbyen gennemgik tilbage i tiden.  

For at bevare strukturen og karakteren af byens centrale gaderum fra stjerneudskiftningen i fremtiden, vil en udpegning af udvalgte strækninger og områder, som værdifulde kulturmiljøer, være væsentlig og bør undersøges.