Parkering

Mål:

Infrastrukturen skal tilpasses byens vækst. Det skal være nemt at komme til og fra Midtbyen, nemt at parkere i bil og på cykel og sikkert at færdes til fods.


Parkering

Kvarteret har både parkering fra Handelskvarteret og egen parkering.
P-huset i Levysgade bruges af begge kvarterer.
P-pladser og p-huse udformes så attraktivt som muligt. Med træer og anden beplantning og med facader, der passer ind i byen.

Parkering i forbindelse med handel:

Der er korttidsparkering på Kongensgade ved butikkerne.
På de kommunale parkeringspladser vil der være betalingsparkering fra 09-17. Lørdage 09-13.

 

Parkering på Vitus Berings Plads

Parkering i forbindelse med bolig

Midtbyen skal fortættes, og her skal være flere boliger. Ikke alle beboere i Midtbyen har egen bil. Horsens Byråd har derfor besluttet, at nybyggeri i Midtbyen kan opføres med kun 1 p-plads pr. 2 boliger.
Man kan ikke regne med at kunne parkere lige ved sin bolig, når man bor i centrum af en by.

Boligforeningerne skal selv sørge for deres beboeres parkering.
Beringsgården bygger en p-etage ved Andreas Steenbergs Plads i 2016-2017.

Parkering i forbindelse med Campus

Campusområdet skal selv dække deres parkeringsbehov.