Eksisterende forhold

Trafik

Søvind ligger på landevejen mellem Horsens og Odder ca. 12 km fra Horsens. Byen busbetjenes af rute 306 mellem Horsens og Odder. Der er 13 daglige afgange mandag til fredag og 7 lørdage og søndage. Køretiden til Horsens centrum er ca. 20 min. med bussen. 

Offentlig og privat service

Der er skole i Søvind med 0-6. klasse – 133 elever i alt. Der er også integreret institution (55 børn), SFO (65 børn), bibliotek og idrætshal og boldbaner. Desuden er der en privat institution med 107 beboere. 

Bebyggelse / arkitektur

Kirken er opført omkring 1200 og er dermed langt den ældste bygning i byen. Omkring Haldrupvej, Ravnebjerget og Sandbjergvej findes enkelte bygninger tilbage fra før 1900. Det gælder en række boliger og kroen. Men langt den største del af bygningerne er opført efter 1900 og især efter 1950. Den ældste del af skolen er opført 1910 og afløste en ældre landsbyskole ved kirken. Mejeriet er opført i 1928 (oprettet 1884). Næsten alle beboelsesejendomme i byen er i én etage, nogle med udnyttet tagetage. Der er kun en enkelt ejendom i to etager på Haldrupvej. Næsten alle boliger er enfamiliehuse, fritliggende eller rækkehuse.

De mest markante og kulturhistorisk interessante bygninger er den ældste del af skolen, mejeriet, møllen og den tidligere station. Disse er grundlæggende velbevarede.  Biblioteket fra 1978 er et fint eksempel på 70´ernes arkitektur.

Natur

Søvind er omgivet af naturområder i form af ådal, eng og mose samt kyst til lavvandede områder med et rigt fugleliv.

 

1. Sandbjergvej 2. Tidligere station. 3. Kirken

1. Cirkusengen 2. Glibingvej set mod øst 3. Naturelskere på Vorsø

Kort over Søvind og opland med naturområder og terræn.