Trafik

Mål:

Der udvikles en ny plan for infrastrukturen og mobiliteten i Midtbyen.
Vejnettet redefineres og optimeres. Trafikafviklingen skal ske på mest hensigtsmæssige vis, så midtbyen bliver mere attraktiv at bo og opholde sig i.
Kollektiv trafik skal i fremtiden udgøre en større del af den samlede trafik.
Cyklisme opprioriteres. Det skal være nemt og sikkert at cykle i Midtbyen.


Infrastrukturen

I de senere år er Horsens kommune vokset og har nu 87.700 indbyggere. I 2030 forventes det, at her bor 101.000 indbyggere.

Forandringen til en større provinsby har betydet, at der på visse tidspunkter er begyndt at opstå trængsel. Det er særligt indfaldsvejene til Horsens og Midtbyen, hvor trængslen er mest udbredt.

Der er i dag problemer med trafikken helt ude på E45, hvor de 2 spor slet ikke er nok til at afvikle den voldsomme mængde trafik. Dette betyder ulykker og køer på vejen dagligt, og stort pres på tilkørslerne til og fra byen.

Indfaldsvejene er derfor også under stort pres, især morgen og sent eftermiddag, hvor køkørsel er almindeligt.

For at minimere trafikken i midtbyen, skal der arbejdes med et ringvejssystem. Derved vil trafikanter, der ikke har ærinde midtbyen, i højere grad blive ledt uden om. Dette vil være særlig gavnligt for Nørregade og Niels Gyldings Gade, der i dag er under stort pres.

Trafikken sander til i alt for mange trafiklys og rundkørsler, der ikke er bygget til denne trafikmængde.

Der skal derfor laves en ny plan for byens infrastruktur.
Det skal være let og hurtigt at komme frem og tilbage mellem byen og motorvejen.
Det skal være let at køre både øst-vest og nord-syd i byen, uden at belaste trafikken i midtbyen.
Det skal være let og overskueligt at køre ind til Midtbyen og parkere, når man skal handle.

Mest kritisk er det at få set på området ved Inderhavnen. Her er især Niels Gyldings Gade og Høegh Guldbergs Gade under pres.
En omlægning af disse to gader kan på sigt gøre det muligt at få både Midtby og Havn samt Midtby og Høegh Guldbergs Gade området til at hænge sammen.

Andre gader skal vurderes mhp. deres fremtidige vej-udformning, på indretning til supercykelstier eller indretning til mere boligorienterede formål.
Det skal være nemt, trygt og sikkert at gå og cykle i Midtbyen.
Gaderne i Midtbyen er en del af den gamle by. Det er vigtigt, at gadernes indretning understreger byens rum og sammenhæng.

J Chr. Juliussensvej

Den kollektive trafik

Den kollektive trafik skal være en stærk del af en ny infrastruktur.

Det skal være et reelt tilbud at komme nemt og hurtigt rundt i byen.

Den kollektive trafik skal være et attraktivt tilbud med mange afgange, med god service med wi-fi, cykeltransport og andre moderne tiltag.

Cyklisme skal opprioriteres

Det skal gøres mere attraktivt at cykle i Horsens Midtby.
Der er alt for få, omkring 11%, der cykler i Horsens kommune.
Med focus på sundhed, fremkommelighed og byliv skal flere beboere i byen cykle.
Det er sundt at cykle, og i de fleste tilfælde også hurtigere inde i byen.

Cyklisme skal gøres mere attraktivt i midtbyen ved at:

Lave gode cykelstier med gode belægninger. Stierne skal hænge sammen i netværk og føre rundt til de steder, folk faktisk kommer.

Lave gode og sikre cykel-parkeringsmuligheder.

Lave supercykelstier ind til midtbyen ude fra boligområderne.

Der skal skiltes, så cyklisterne ikke er i tvivl om, hvor og hvornår de må cykle.

Der skal laves "cykelboxe" i de relevante kryds i Midtbyen, så cyklisterne kan komme sikkert og synligt frem.

Smalle og trafikerede gader skal gentænkes, så der enten bliver plads til cyklisterne, eller de får et tilbud om at køre en anden vej.

Der skal være bycykler ved Banegården.