Byliv

Mål

Havnen tilbage til byen - byen tilbage til havnen.
De vigtige torve og pladser skal udvikles, så bylivet får de bedste betingelser.
Kvarteret skal give hele byen adgang til vandet og til aktiviteter på vandet.

Kvarteret er den østlige ende af Midtbyforbindelsen, der koncentrerer byliv og aktiviteter.
Kvarteret skal være for alle.
Kvarteret skal danne rammer for det gode liv med boliger, rekreative arealer, butikker og fritidsaktiviteter.

Kvarteret skal klimasikres, så vandet ikke er en trussel for kvarteret/byen og alligevel samtidig giver Horsensianerne let adgang til vandet.
Vildsporet fortsættes ud langs havnen. Fodgængere og cyklister opprioriteres.
Kvarteret skal inddrage kulturhistorien.


 

Havnekvarteret er et område under kraftig omdannelse fra erhvervshavn til et attraktivt bymæssigt maritimt boligområde.

Tidligere har bylivet været den trafik af folk, der kørte tur langs kajen for at se, hvad der lige skete på Havnen.
Eller lystfiskere, der stod langs kajen i håbet om en god fangst.

I det fremtidige Havnekvarter vil der blive masser af byliv.

En ny kajkant skal gøre det nemmere for horsensianerne at bruge vandet til rekreative formål.

Man kan gå og cykle langs kajen. Kajkanten bliver en del af Vildsporet og bliver dermed en del af et længere forløb.
Man kan sætte sin kajak i vandet
Man kan sidde langs kajen
Der bliver pladser til boder / små salgspladser langs kajen. Kaffe, is, sandwich kan sælges her.
Man kan gynge
Man kan komme helt ned til vandet ad trapper
Der ligger gæstesejlere ved kajen

Kajen skal samtidig fungere som klimasikring mod forhøjet vandstand.

Mellem husene skal være arealer til rekreative formål.

Her skal skabes arealer til Havnens beboere og til byens borgere, der er på tur gennem området.

På Havnens østligste område ligger alle Havnens foreninger med aktiviteter på vandet.

Bylivet på Havnen skal fremover videreudvikles med parterne på havnen.

Andre byers eksempler med strandbar, vandhaver, kajak-udlejning, loungeområder, spil, grillpladser m.m. kan virke som inspiration.