Detailhandel

Mål

Kvarteret er det egentlige centrum i Horsens by - i hele kommunen.
Et dynamisk, levende centerkvarter.

Kvarteret er et attraktivt handelscentrum med et varieret og stort udbud

Nye cafeer og butikker skal tiltrækkes.

Byens to handelsområder skal hænge sammen. Der skal arbejdes med forløbet fra Søndergade-området via det kommende bycenter til Boulevard-området.

Kvarteret skal have god trafikforsyning. Det skal være nemt at køre ind til kvarteret og parkere tæt på gågadeområdet.
En ny plan for infrastrukturen skal sikre sammenhæng mellem Åboulevarden og Inderhavnen samt mellem Åboulevarden og Høegh Guldbergs Gade.
Det skal være let og sikkert at færdes til fods og på cykel rundt i Midtbyen.

Kvarteret er for alle


Borgergade

Generelt

Forholdene for at drive butikker har ændret sig voldsomt de sidste år.
Handel på internettet tager mange kunder, genbrug er moderne, de samme kædebutikker ses i alle byer, skoleelever og folk i arbejde har senere fri og når vi har fri, ønsker vi oplevelser.

Der er mange udfordringer for både kommunen og især for BusinessHorsens / de lokale butikker.
Derfor er det vigtigt, at der samarbejdes tæt og konstruktivt med BusinessHorsens for at styrke forholdene for detailhandlen, dels mht. indretning af gågaderne, samarbejde omkring events og dels med trafik- og parkeringsforhold.
Der skal udarbejdes en strategi for detailhandelen.

Der skal arbejdes med en afklaring af rollerne, så det er helt klart, hvilke opgaver, der ligger hos kommunen, og hvilke opgaver BusinessHorsens og de enkelte butikker har.
Alle i samarbejdet skal gøres bekendte med opgavefordelingen. Alle skal deltage i at løfte området.

Butikkerne er nødt til at tage udfordringerne op og udvikle sig:

Butikkerne skal bruge hinanden - fx. tøj og vin, boghandler og cafe
Der skal være et bredt udbud af varer til kunder i forskellige aldre, med forskellige interesser m.v.
Butikkerne skal harmonisere åbningstiderne. Folk skal kunne vide, hvornår der er åbent.

Servicen skal være i top - ellers kan man ikke konkurrere med internettet.
Butikkerne må ikke stå tomme og se forfaldne ud. Tomme butikker skal aktiveres med fx. udstillinger og værksteder.

Pop up butikker kan supplere hverdagen med alternative og spændende tilbud
Der skal samarbejdes på kryds og tværs for at give turisterne gode oplevelser.

Bygningsejerne inddrages i arbejdet. Bygningsejerne har stor indflydelse på, hvordan butikkerne placerer sig. Husleje, naboer, adgangsforhold m.v. er afgørende, når butikker flytter til eller rundt.

Søndergade

Søndergade skal bygges om og nytænkes. Den brede gade skal have en udformning, hvor aktiviteter er tænkt ind i gadens indretning.
Aktiviteter, der kan bruges til handel og byliv.
Kultur og oplevelser vil få en større betydning fremover.
Der skal arbejdes for at tiltrække de nye, de sjove og skæve butikker.


De små gågader, Jessensgade, Hospitalsgade og Hestedamsgade

Hestedamsgade er blevet god med butikker, der supplerer hinanden.

Hospitalsgade lider under at Føtex lukkede. Der skal arbejdes på at skabe en "magnet" i området ved Sønderbrogade / Kvicklygrunden. Dette vil få folk tilbage i Hospitalsgade.

Jessensgade er en del af Midtbyforbindelsen, hvor bylivet skal koncentreres.


Latinerkvarteret

Gaderne er blevet et attraktivt cafe- og restaurantsområde.

Specialvarebutikker og Horsens Ny Teater giver liv til området.


Torvet

Der er kommet nye butikker omkring Torvet.

Torvehandlen skal styrkes og udvikles.

Butikkerne kan bruge Torvet til events.


Høegh Guldbergs Gade området

Området har i dag 2/3 af byens omsætning.