SØNDERGADE, JESSENSGADE OG TORVET

Søndergade, Jessensgade og Torvet forvandles fra gågade til ”væregade”
Gågaden blev sidst opdateret i starten af 1990´erne. Der har gennem tiden været mange midlertidige aktiviteter på gågaden, men nu er tiden til, at det næste mere permanent skridt tages.

Midtbyforbindelsen, som strækningen fra Banegården til Havnen kaldes, er det strøg i Midtbyen, hvor der især skal være byliv og spændende byrum. Byrummenes udformning skal afspejle den mangfoldighed, der er i midtbyen.

’Søndergade - fra gågade til væregade’ er konkurrencens overskrift – og det understreger et ønske om at udvikle en gågade med særligt fokus på attraktive og gode opholdsmuligheder.

Midtbyen skal indbyde til, at man får lyst til at opholde sig i byrummene i længere tid. Byrummene skal ikke blot være en passage eller bevægelse igennem byen, det skal være ”væregader” og opleves som byens udendørs dagligstue.

Tidsplan for projektet

 • 2017
  Udarbejdelse af program og afholdelse af konkurrence.
  Oktober Offentliggørelse af vinderforslaget.
  Afklaring
 • 2018
  Projektering og udbud
  Juni Start på anlægsarbejderne
 • 2019 og 2020
  Anlægsarbejde

For yderligere information

Kontakt Plan og By, planogby@horsens.dk.

Illustrationer fra arkitektkonkurrencen

Schul Landskabsarkitekter