Detailhandel

Mål

Kvarteret udvikles til et moderne, grønt centerområde med boliger.

Rådhuset omdannes til et attraktivt bycenter med bibliotek / kulturhus, borgerservice og indkøb. Bycenteret skal være et bindeled mellem Handelskvarteret og Boulevardkvarteret.

I fremtiden skal de to områder knyttes sammen og opleves som et større område. Dette kræver, at trafikbarrierren fjernes mellem områderne.


 

Rådhuset og Rådhusparken

Detailhandlen i kvarteret skal koncentreres i Høegh Guldbergs Gade-området.

Kvickly-grunden bebygges som et centerområde med butikker og boliger.

Det nye bycenter skal få kvarteret til at hænge sammen med gågadeområdet.

Nye karreer med boliger og butikker gør det naturligt at færdes i kvarteret, både i sammenhæng med Handelskvarteret og i sammenhæng med Sydbyen.