Konkrete initiativer og indsatser

Lokale initiativer og donationer  

 • I 2019 gik byens borgere sammen og donerede i omegnen af 25.000 kr. som økonomisk bidrag til ny julebelysning til forskønnelse af byen langs Silkeborgvej i julemåneden. En lokal julegruppe af frivillige sætter lysene op og tager dem ned efter nytår.
 • Den årlige forsamling om juletræstændingen ved parkeringspladsen foran Dagli’Brugsen forventes at fortsætte med sponsorater fra lokale virksomheder og donere.
 • Lokalrådet arbejder løbende på at udvikle den fælles information til lokalområdet, og er i skrivende stund i gang med at undersøge muligheden for at oprette en digital "Byportal", infostander på "torvet", opslagstavler o.l.
 • Lund IF forventes at ville fortsætte med at arrangere de årlige byfester hver sommer i Lund.

Kommunale investeringer og indsatser

 • Horsens Kommune er i dialog med Naturstyrelsen om erhvervelse af Bryrupbanestrækningen gennem byen med henblik på investering i stiens optimering med fast belægning og belysning.
 • I planlægningen for erhvervsområdet mellem Silkeborgvej og Ny Silkeborgvej (jf. Lokalplan 357) foreslås området til erhvervsformål indskrænket med henblik på en udvidelse og afrunding af det rekreative areal (31RE03) omkring Børnehuset. Tilpasningen vil både skabe en bedre afrunding af erhvervsområdet og bedre muligheder for en rekreativ anvendelse af arealet syd for Børnehuset.
 • Horsens Kommune godkendte d. 15. juni 2020 opførelsen af 37 almene familieboliger (såkaldte "tryghedsboliger" målrettet aldersgruppen 60+) på Nørre Snedevej ved Tamdrup Centret.   
 • Horsens Kommune anlægger ny omfartsvej til E45 fra Erhvervspark VEGA.
 • Byrådet godkendte d. 21. september 2020 at igangsætte første fase af udbygningen af Lundskolen, der i sidste ende skal øge skolens kapacitet fra 2 til 3 spor. Første fase af ombygningen vil blive gennemført i efteråret 2020.
 • Byrådet godkendte d. 21. september at etablere en ny daginstitution i Bygholm Bakker. Den nye institution forventes at kunne tages i brug i efteråret 2021.

 

Områdefornyelse

På baggrund af ansøgning fra lokalrådet har Horsens Kommune vedtaget at støtte områdefornyelsen af Lund med 2 mio. kr. Lokalrådet har i ansøgningen peget på 3 forslag til indsatsområder:

 1. Byparken: forskønnelse og omdannelse af den grønne kile (på tværs af Bækvej) til en park med flere ny beplantning og rekreative faciliteter
 2. Børneskoven: etablering af en rekreativ skov med en høj biodiversitet på et større område i tilknytning til Lund Børnehus, og
 3. Veje og stier: forskønnelse med bl.a. beplantning langs de centrale stier og veje

Den afklarende kvalificering, finansiering, programmering og planlægning samt udførelse af de udvalgte indsatser forventes indledt i 2020.   

Link til ansøgning til områdefornyelse i Lund og Omegn - fra Lokalrådet for Lund og Omegn


 

Trygge Landsbyer

Horsens Kommune søsatte i 2015 projektet Den Trygge Landsby, der har til formål at støtte sammenholdet og de mange frivillige ildsjæle i landsbyerne. I 2019 meddelte Horsens Kommune 100.000 kr. i støtte til landsbyklyngen Vrønding-Lund-Lundum til initiativer der kan fremme tryghed, fællesskab og udvikling i lokalsamfundet.  

Samarbejdet har allerede kastet flere initiativer og indsatser af sig, herunder design og opstilling af klyngebænke i Lund, Lundum og Vrønding, fælles aktiviteter som voksen kor, cirkusskole, afholdelse af veteranbilstræf og idéudvikling af en fælles app og stisystemer.

Mellembypuljen

Horsens Kommunes Mellembypulje har til formål at understøtte de stærke lokalmiljøer, der er engageret i deres byers udvikling og forskønnelse. Mellembyerne er: Gedved; Hansted-Egebjerg; Hatting; Hovedgård; Lund; Nim; Sdr. Vissing; Søvind; Tvingstrup; Østbirk; og Vestbirk.

Mellembypuljen har indtil videre støttet følgende initiativer i Lund:

 • Etablering af multibane til Lund IF mellem multihallen, klubhuset og boldbanerne
 • Forskønnelse med blomsterløg mod Silkeborgvej/Kørupvej i midtbyen
 • Renovering af Vinten Forsamlingshus
 • Juleudsmykning omkring Silkeborgvej/Kørupvej i midtbyen