Vedtagelse

Helhedsplanen er endnu ikke endeligt vedtaget, da den er i høring som forslag frem til og med den 26. januar 2021.

Horsens Kommunes Byråd vedtog den 23. november 2020 at udsende forslaget til helhedsplanen i offentlig høring.

Du kan læse mere om den offentlige høring på siden, "Høring".