Klima og grønt

Mål

Midtbyen skal være et attraktivt sted at bo.

Byen skal udvikles bæredygtigt og tilpasses/omdannes, så det kan håndteres og udnyttes, at der tilføres mere vand i takt med at vores klima forandrer sig.

Der skal især findes løsninger, der kan håndtere tilførsel af mere regnvand, mere vand i vores vandløb gennem byen og højere vandstande i fjorden.


Det skal indgå i en samlet plan for byen, hvordan Bygholm Å forhindres i at oversvømme kvarteret. Samtidig skal det være muligt at bruge åen og arealerne langs med åen rekreativt.

I kvarteret skal der arbejdes med forsinkelse af vandet i form af beplantning, regnvandsbede, taghaver, grønne tage m.v.

Vandet skal så vidt muligt genbruges og bruges til rekreative formål og bylivsaktiviteter.

Regnvandet skal håndteres på overfladen og benyttes til rekreative formål.

Den samlede løsning skal udformes med æstetiske hensyn og bidrage til en parklignende stemning i boligkvarterene.

Byggerierne skal bygges og ombygges bæredygtigt og energimæssigt.

 

Princip for "Det grønne og det blå"

Bygholm Å.

Mål

Midtbyen skal være et attraktivt sted at bo.

Beplantning skal gøre byen grønnere og mere bæredygtig.

Byen skal udvikles bæredygtigt og tilpasses/omdannes, så det kan håndteres og udnyttes, at der tilføres mere vand i takt med at vores klima forandrer sig.
Der skal især findes løsninger, der kan håndtere tilførsel af mere regnvand, mere vand i vores vandløb gennem byen og højere vandstande i fjorden.


Et grønt strøg langs åen gennem området skal etableres og skabe sammenhæng mellem Bygholm Park og havnen.
Den grønne og blå sammenhæng skaber kvalitet til boligerne og de øvrige funktioner.

Vildsporet, det gl. havnespor, er etableret med en gang- og cykelsti, der ligger i en grøn kile med bynatur. Her er mange forskellige typer træer, græsser, vilde blomster og fuglekasser. 1.etape løber fra Banegården til Kvickley-grunden. Stien skal fortsættes til Inderhavnen og videre ud langs vandet til Sundet.

Der skal tænkes grønt og bæredygtigt ind i alle midtbyprojekter.
Det er ikke i alle projekter, det vil være relevant, men det skal overvejes og prioriteres.

Det er en stor kvalitet i Midtbyen med beplantning og begrønning af facader. En bymæssig beplantning skal arbejdes sammen med klimahensynene.
Bynatur skal være en del af boligkvarterene og Vildsporet.

Grønne, beplantede facader, kan være en del af moderne klimarigtig bebyggelse.