Hvad er en helhedsplan?

En helhedsplan sætter fokus på hvordan en bys udvikling kan understøtte det gode liv med udgangspunkt i byens stedbundne kvaliteter, udfordringer, ressourcer, potentialer og fremtidsønsker.

Denne helhedsplan for Hatting og omegn er udarbejdet af Afdeling for Plan og By ved Horsens Kommune i tæt samarbejde med  borgere fra Hatting.

Helhedsplaner er ikke juridisk bindende planer, men overordnede, sammenhængende og strategiske planer som danner grundlag for en by eller et områdes udvikling.

Helhedsplan for Hatting - afgrænsning af planområdet.