Handel og erhvervsliv

Der er et aktivt og voksende erhvervsliv i byens og omegnes erhvervs- og centerområder, hvor der i skrivende stund er registreret i alt knap 160 virksomheder.

Erhvervslivet

Erhvervslivet i og omkring Lund består primært af den tungere industri, herunder f.eks. transport- og lagervirksomheder, der er koncentreret i erhvervsområderne syd for Ny Silkeborgvej i Erhvervspark Vega og i den sydøstlige del af centerområdet ved Silkeborgvej hen mod rundkørslen til Ny Silkeborgvej.

Ifølge Lundskolen er der et godt lokalt samarbejde med Lunds virksomheder om praktikpladser for byens unge.

DSV har i skrivende stund erhvervet 50 ha erhvervsjord syd for Ny Silkeborgvej med henblik på at udvide deres nuværende logistikfaciliteter i Lund til Europas største logistikcenter.

....”Horsens [er] et strategisk vigtigt knudepunkt i forhold til vores distributionsmønstre mellem Norden og Europa, og vi har mange dygtige medarbejdere her, vi gerne vil beholde, så vi er meget glade for, at vi med denne aftale kan fastholde vores tilknytning til byen.” – uddrag af citat Simon H. Galsgaard, Administrerende Direktør, DSV Road Danmark.

Dette efterlader en restrummelighed på ca. 27 ha af de udlagte erhvervsarealer i erhvervsområdet VEGA syd for Ny Silkeborgvej.

Butikker

Lund har pt. to velfungerende dagligvarebutikker: Dagli’Brugsen i midten af Lund; og Rema1000 ved indgangen til bydelen Provstlund.

Herudover tæller Lund også blandt andet pizzeria, dyreklinik, el- og hvidevarebutik, autoværksted og frisør. Der har været bager indtil for nyligt overfor Dagli'Brugsen, men bagerbutikkens lokaler står i skrivende stund tomme.