By og Høegh Guldbergsgade-området

Byens to handelsområder skal hænge sammen.

Der skal arbejdes med forløbet fra Søndergade-området via det nye bycenter til Høegh Guldbergs Gade-området.

I fremtiden skal de to områder knyttes sammen og opleves som et større område.

Dette kræver, at trafikbarrierren fjernes mellem områderne.

Handelsområderne skal hænge sammen.

En ny plan for infrastrukturen kræver en ny byplan.

Her udvikles nye karreer, hvor der bygges og fortættes.

Her bygges centerfunktioner og boliger.

Et grønt strøg langs åen gennem området skaber sammenhæng mellem Bygholm Park og havnen.

Den grønne og blå sammenhæng skaber kvalitet til boligerne og de øvrige funktioner.