Lokal dialog

Workshop med borgere i Lund og omegn

I 2018 -2019 blev lokalsamfundet bredt involveret i udviklingsønskerne til fremtidens Lund og omegn. Der blev blandt andet afholdt to offentlige workshops i Vinten Forsamlingshus henholdsvis på Lundskolen, hvor de fremmødte indkredsede bysamfundets udfordringer, kvaliteter og potentialer.

Hertil har der været en løbende dialog mellem kommunen og Lokalrådet for Lund og omegn samt repræsentanter fra bl.a. Lundskolen, Lundagerskolen, Tamdrup Centret, Tamdrup sogn, Landposten, Dagli'Brugsen og ildsjælene involveret i projektet for Multihallen.

Efter lokalrådets stiftelse i 2019, har det været meget engageret i at samle lokalsamfundet om arbejdet med at indkredse fremtidsønskerne til Lund og omegn. Lokalrådet har i samarbejde med Lundskolen også sørget for at inddrage de yngre generationer i drømmene for fremtidens Lund og omegn, og har været medarrangør til workshop nr. 2 på Lundskolen.

Ved workshop nr. 1 i Vinten Forsamlingshus blev der kortlagt et væld af kvaliteter, udfordringer og potentialer i Lund og omegn. Du kan læse mere om denne kortlægning i afsnittene "Værdier og ressourcer" og "Udviklingspotentialer".

Ved workshop nr. 2 i Lundskolen indkredsede lokalrådet sammen med de fremmødte borgere de højst prioriterede værdier, udviklingsønsker og forslag, man blev enige om er vigtigst at arbejde videre med som lokalsamfund og kommune, for at fremme den positive udvikling i Lund og omegn. Du kan læse mere om denne prioritering i afsnittet "Ønsker, idéer og forslag".

Børnenes ønsker til Lund

I samarbejde med Lundskolen og Lokalrådet for Lund og omegn blev børnene i 0.-5. klasse på Lundskolen i 2019 bedt om at lave ønsketegninger: tegninger der viser deres drømmescenarier for hvad man kan lave i Lund - med udgangspunkt i hvad deres yndlingsaktiviteter er.

Tegningerne giver et flot indblik i hvad børnene synes er vigtigt, og kredser mest om leg, eventyr og natur. Der var særligt mange tegninger af svømmehaller og vandleg, natur med skov og dyr, klatre- og legefaciliteter i naturen, forlystelsesparker og legepladser, sportspladser, spise- og indkøbssteder og e-sportsfaciliteter. Du kan se et uddrag af tegningerne på denne side.

De unges ønsker til Lund

De unges ønsker er udfoldet gennem samtaler med repræsentanter for udskolingsklasserne på Lundskolen, modtagne forslag fra lokale unge ildsjæle og dialog med personale, der har daglig kontakt med de unge.

Ud fra denne dialog er hovedkonklusionen, at man som ung i Lund i stor stil søger mod Horsens og de ungdomsfællesskaber, der findes der. Det, der trækker i Horsens er bl.a. fællesskaberne i tilknytning til ungdomsuddannelserne, sportsklubberne og andre foreninger, men også storbyens bredere udbud af aktiviteter og faciliteter så som skaterbane og lignende.

De ungdomsfællesskaber, der er i Lund – f.eks. i tilknytning til Lund IF og Ungdomsklubben – bruges også af de unge fra Vrønding, Bygholm Bakker og Nim, der går i skole i Lund.

Hvad laver de unge, når de er i Lund?

  • Går ture, hænger ud og mødes med venner rundt omkring i byen, ved bænke og lignende. Et særligt samlingspunkt er bålpladsen bag Lundagerskolen, hvor de unge mødes og fester eller hygger i mindre grupper.
  • Af andre udbud, der er vigtige for de unge, kan nævnes Dagli’Brugsen. Rema1000 ligger for langt væk fra skolen og mødestederne, og bageren opleves som for dyr i forhold til de unges økonomi.
  • Pizzamanden er dejlig at have og det sammen med alle pakkeudleveringsstederne (SvendsensEL og Dagli Brugsen)”.

De unges forslag til forbedringer i byen

  • Et mødested er det primære ønske. Gerne centralt, hvor man kan sidde, meget gerne under tag, og få lov til at spille musik uden at forstyrre for meget - et mødested, hvor ”unge må være unge” uden at være til gene. I dag bruger mange unge f.eks. bålpladsen bag Lundagerskolen, da den ligger godt; tæt på centrum, men stadig lidt for sig selv. Der er kommet regler omkring oprydning og larm. De unge giver udtryk for at have det ok med oprydningsreglerne, men vil gerne have mulighed for at larme lidt når de mødes (spille musik, feste osv.). Et andet eksempel er brugen af den eksisterende bålhytte ved "de små's" legeplads. De unge giver udtryk for, at de helst ikke benytter den, for ikke at være til gene og få klager over rod og larm.
  • Faciliteter som skaterbane eller blot en skaterrampe nævnes også af de unge. Der er en gruppe 9. kl. elever, der allerede har taget initiativ til en nærmere dialog med kommunen om dette ønske.
  • Ønske om udvikling af stierne - der er en del unge der cykler, både på vejene og i skoven på mountainbikes. F.eks. kunne de godt ønske sig en mountainbikebane som f.eks. den i Egebjerg eller et mountsainbikespor i skoven.