Efter strategien

Ansøgning i 2015

I april 2015 fremsendte Horsens Kommune en ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Her blev der søgt om midler til en Områdefornyelse for den østlige del af midtbyen: Fra Vitus Berings Plads til Gasvej og fra Nørregade til Niels Gyldings Gade.

Området er et nedslidt tætbyområde med en del utidssvarende lejeboliger, ingen friarealer til boligerne, veje med ældre belægninger, og udfordringer med trafikstrukturen.

I ansøgningen beskrives områdets bebyggelsesmæssige struktur og boligforhold, de private friarealer, erhvervsforhold, trafikforhold, de sociale og kulturelle forhold og områdets potentialer.
Derefter gennemgåes mål og visioner for Områdefornyelsen, hvordan borgerinddragelsen tænkes gennemført, hvordan projektet organiseres samt en foreløbig tidsplan.

Ansøgningen blev behandlet i ministeriet i august 2015, og projektet blev godkendt og tildelt en ramme, dvs. at ministeriet vil betale 6,7 mill.kr. til projektet og kommunens andel vil løbe op i mindst 13.7 mill. kr.

Forudsætningen for at gennemføre projektet er, at ministeriet godtager et mere detaljeret program for projektet senest i december 2016.

Program december 2016

I december 2016 indsendes et program for Områdefornyelsesprojektet efter, at byrådet har vedtaget det.

Programmet beskriver, hvad projektet skal gennemføre i perioden januar 2017 til udgangen af 2021.

Programmet ridser de lokale problemstillinger op og de planer, der i forvejen findes for området.

Der redegøres for hvilke projekter, der vil blive arbejdet med, og præsenteres en budget-, tids- og handleplan.

Efter at både byrådet og ministeriet har godkendt programmet kan projektet gå i gang.

 

Tidsplanen passer således, at med en vedtaget Midtbystrategi kan Områdefornyelsesprojektet med udgangspunkt heri fortsætte arbejdet og realisere en del af de projekter, der anbefales i Midtbystrategien.

FAKTA om Områdefornyelses-området

 

Areal 1.1 km2
Indbyggere 4.231
Boliger, i alt 2.639
Boliger, heraf ubeboet  230
Boliger, heraf uden adgang til bad  64
Boliger, uden eget bad  290
Boliger, leje  80%

Området for Områdefornyelsen