Fortætning og bybygning

Mål

Kvarteret skal hænge sammen med midtbyen gennem Handelskvarteret og Boulevardkvarteret.

Inderhavnen og Åboulevarden skal hænge sammen via Bygholm Å, hvis en genomlægning er realistisk i Åboulevarden.

Kvarteret skal give hele byen adgang til vandet og til aktiviteter på vandet.

Kvarteret skal danne rammer for det gode liv med boliger, rekreative arealer, butikker og fritidsaktiviteter.

En ny infrastruktur tilgodeser sammenhængen med de to andre kvarter og giver adgang ind i Havnekvarteret fra nord.

Kvarteret skal klimasikres, så vandet ikke er en trussel for kvarteret/byen og alligevel samtidig giver Horsensianerne let adgang til vandet.

Vildsporet fortsættes ud langs havnen. Fodgængere og cyklister opprioriteres.

Kvarteret skal inddrage kulturhistorien.


 

Fortætning

Havnekvarteret er et omdannelseskvarter, der skal udvikles til et bymæssigt tæt by- og boligområde.

Bybygning

Kvarteret er under omdannelse fra havneerhverv til et maritimt og bymæssigt boligområde

Inderhavnen og Åboulevarden skal hænge sammen via Bygholm Å, hvis en genomlægning er realistisk i Åboulevarden.

En ny plan for området Åboulevarden, Høegh Guldbergs Gade og Inderhavnen skal sikre nye byrum samt karreer med byggeri i Horsens-skala. Området skal klimasikres.

Kvarteret bebygges med moderne byggeri. Her skal skabes gode miljøer mellem husene og langs vandet.

Den nye bebyggelse skal tilpasse sig byen i skala og tage hensyn til den eksisterende kulturarv.
Sigtelinier fra den gamle bebyggelse nord for kvarteret, gennem bebyggelsen, skal genskabes, så nærheden til vandet styrkes også uden for kvarteret.

Kvarteret skal også være indbydende fra Strandpromenaden.

I den centrale del af kvarteret etableres butikker, der servicerer kvarteret og det nærliggende område.

Langs kajen / promenaden kan etableres små kiosker, cafeer og lignende.

Ønskerne om at binde Havnekvarteret sammen med Handelskvarteret og Boulevardkvarteret kan kun lade sig gøre ved at omlægge Niels Gyldingsgade og Høegh Guldbergs Gade.

Fodgængere og cyklister skal kunne færdes trygt og sikkert mellem by og havn.

En ny infrastrukturplan ser på hele vejstrukturen i Horsens.

Vildsporet, for fodgængere og cyklister, skal fortsættes fra Banegården mod øst til Inderhavnen og videre ud omkring Sundet.

Kulturarven
Havneområdet er en vigtig del af byens historie og udvikling.

Det er vigtigt, at historien forbliver synlig og bliver fortalt, selvom kvarteret omdannes.

Hvor det er muligt, skal gamle bygninger omdannes til nye funktioner og ikke nedrives.