Baggrund

Forprojekt og konkurrence

2008 og 2009

I 2008 og 2009 gennemførte Horsens Kommune, i samarbejde med Realdania, et forprojekt til alle midtbyarbejderne.

To byrumsrapporter blev udarbejdet. Her blev forskellige forhold i Midtbyen registreret, analyseret og kommenteret. Rapporterne blev udarbejdet af Gehl Arkitekter og Bygningskultur Danmark.

En stor bymodel i 1:500 af de eksisterende forhold blev udført.

Der blev afholdt offentlige møder, møder med CityHorsens og en større midtbykonference.

På baggrund af de to byrumsanalyser blev der skrevet et konkurrenceprogram til en større arkitektkonkurrence.

Konkurrencen blev slået op af Akademisk Arkitektforening, og 31 teams med arkitekter, byplanlæggere, trafikplanlæggere, kunstnere og bevægelseseksperter søgte om at være med i konkurrencen.

5 teams blev udvalgt og gennemførte konkurrencen.

Vinderne blev et team bestående af Metopos by- og landskabsdesign, RUM Arkitekter, VIAtrafik, Active Institute og Reteam.

2010 - 2015

I perioden fra 2010 til 2015 har Horsens kommune gennemført en del projekter i forlængelse af konkurrencen om Midtbyforbindelsen.

Gennemførte projekter:

Opsætning af pullerter rundt om gågade-området.

Ændring af Jessensgade, Hospitalsgade og Hestedamsgade til gågader

Opførelse af KUBEN

Omlægning af busterminal / banegårdsområdet

1.etape af Vildsporet, bevægelsessti på det gl. havnespor.

Omlægning af Vitus Berings Plads

Omlægning af Kongensgade

Opsætning af byudstyr til bylivsaktiviteter: gynger, trampoliner, boldbur, streetbane, byskov m.m.

I juni 2016 påbegyndes arbejdet med omlægning af Andreas Steenbergs Plads. Projektet udføres i tæt samarbejde med boligforeningen Beringsgården og Realdania. Pladsen forventes færdig i starten af 2017.