Byliv

Mål:

Detailhandelen og kultur er omdrejningspunkter for handel og oplevelser i byen.Indsatserne koncentreres i et valgt område for at sikre størst effekt.

De vigtige torve og pladser skal udvikles, så bylivet får de bedste betingelser.


Midtbyforbindelsen

Midtbyforbindelsen, fra Banegården til Havnen, er det strøg, hvor der især skal være byliv i Midtbyen.
Siden vedtagelse af konkurrenceforslaget fra 2009 har det været intentionen, at Midtbyen skal fortættes.
Der skal bo flere mennesker i Midtbyen. Flere beboere skal have deres daglige gang i Midtbyen.

Offentlige institutioner, der tiltrækker folk og genererer byliv, skal placeres langs Midtbyforbindelsen.
De største offentlige institutioner bliver "magneter" for bylivet og for strømmen af mennesker gennem byen.

Det "arrangerede" byliv koncentreres langs Midtbyforbindelsen.

Hvad er byliv

Bylivet udgøres af folk, der færdes i Midtbyen, uanset om de er på vej et sted hen, handler, venter på nogen, er en del af en aktivitet, sidder på cafe eller cykler forbi.

Bylivet har forskellig karakter alt efter om det er i et boligområde, i et gågadeområde eller på en havn.

Det er vigtigt, at bylivet i Midtbyen tiltrækker alle slags mennesker. Der skal være aktiviteter, der tiltrækker alle aldre, typer og køn.

Sommerliv på Vitus Berings Plads

Grafitti

Der skal være cafeer, hvor man køber kaffen. Men også steder hvor man kommer med sin egen termokande. Steder, hvor der er fred og ro og steder med puls og larm.

Det er vigtigt, at der er offentlige toiletter, når man inviterer folk sammen i byrummene.

Der skal arbejdes med mange forskellige måder at sidde. Siddepladser, hvor man kan betragte, siddepladser, hvor man kan tale sammen, interaktive bænke, siddepladser med borde, siddepladser med udsigt, med fred og ro.

Bylivsaktiviteter skal både være til fysisk udfoldelse, sport og leg, og til kulturelle oplevelser. Der skal være aktiviteter i alle årstider.

Der kan arbejdes med at etablere et indendørs tilbud til bylivsaktiviteter. Dette kan være i form af en åben hal, bibliotek el.lign.

At opdage og lære om byens historie er også en bylivsaktivitet. At bruge byens kulturarv.

Der skal informeres om hvilke tilbud, der er for at deltage i bylivet. Hvor er de eksisterende faciliteter og hvor laves der nye. Og så skal der være overraskelser rundt omkring i byen.
Der skal informeres på Facebook og Instagram, på kort og infoskærme.

Byliv og vand

Horsens Midtby har en virkelig god beliggenhed ved vandet. På korte afstande fra 500m til 1.7 km. kan man komme til Bygholm Sø, Nørrestrand, Bygholm Å og ikke mindst Horsens Fjord.
Denne korte afstand til vand og kvaliteterne forbundet hermed skal udnyttes. Det skal være nemt og hurtigt at komme ud til områderne, og her skal være mulighed for både aktiviteter og fred og ro.