Gårdene

Den gamle landsby Hatting bestod i sin tid af en række gårde. De første gårde blev opført på østsiden af Hatting Bæk, og var som hele Hatting by, ved stavnsbåndets ophævelse i 1787, ejet af Lars Thygesen på Bygholm. På dette tidspunkt lå landsbyens gårde på en lang række langs den nuværende Overholm, Grønhøjvej, Bødkervej samt Storegade og Mejerivej. Gårdene blev derefter gradvist flyttet ud på stjerneudskiftede marker.
Stjerneudskiftning er en metode der, under landboreformen fra slutningen af 1700-tallet, blev brugt til at samle de mange spredte landbrugslodder til større sammenhængende arealer til de enkelte gårde, som blev liggende i byerne.
Stjerneudskiftningen ses tydeligt på kort og luftfotos fra Hatting. Her ses de gamle sammenlægninger af arealer gennem vejstrækninger, markhegn og matrikler, som vist på kortene. Den struktur vi ser i byen i dag, er dermed direkte afledt af den udvikling som stammer tilbage fra starten af 1800-tallet, hvor stjerneudskiftningen var iværksat.
De første gårde blev udskiftet i 1781, og flere fulgte i yderligere to udskiftningsetaper i de kommende årtier. 

I dag er der syv gårde, eller dele af heraf, bevaret i byen. Det gælder hhv. 6 gårde eller avlsbygninger vest for bækken og præstegården øst for bækken. For at bevare historien om byens oprindelse og udvikling, er det derfor vigtigt, at sikre disse gårde, så historien synligt kan leve videre til de kommende generationer.