Fortætning og bybygning

Mål:

Midtbyen skal fortættes med især flere boliger og udvikles med nutidig byggeri og arkitektur

Midtbyen skal udvikles bæredygtigt og med stor opmærksomhed på klimaet. Især skal der tages hånd om de kommende udfordringer med vand.


Fortætning

Midtbyen har store arealer ledige til byggeri. Campusgrunden, havneområdet og Kvickleygrunden er de tre største arealer, der er parate til nybyggeri.
Herudover er der flere karreer, der er parate til en ombygning, nye anvendelser eller en afslutning af karreen.
Endelig vil det være et løft for nogle karreer, hvis man flytter parkering fra terræn til p-hus / p-kælder og i stedet bruger friarealet til opholdsarealer og nybyggeri.

Når der fortættes, er det vigtigt at tænke store grønne træer ind i byen.

Fortætningen skal give byliv og kvalitet.

Kort af midtbyen med fortætningsmuligheder

Bybygning

Kommunen skal sætte klare rammer - investorerne skal udvikle kreative løsninger. Der skal stilles krav til arkitekturen.

I takt med at der bygges flere boliger, skal der følges op med den tilsvarende offentlige service, herunder offentlige toiletter.

Byggeriet i Midtbyen skal opføres tæt og i en højde, der er tilpasset lokalområdet.

Tilgængelighed skal tænkes ind i byggerierne fra starten.

Ved nybyggeri, fx punkthuse, skal der arbejdes med omgivelserne, så der ikke dannes forblæste byrum.

Nybyggeri må ikke tage kvaliteten fra nabobyggerierne. Der skal tages hensyn til den eksisterende bebyggelse, så de ikke bliver generet af skygger, trafik eller indblik f.x.

Åens og fjordens kvaliteter skal udnyttes. Der skal være offentlige adgang til vandet, og bylivsaktiviteter langs og i vandet.
Det skal undersøges, om åen kan omlægges fra Sønderbrogade til sit gamle løb i Åboulevarden.

Når infrastrukturen omlægges, skal arealerne planlægges, så der bliver gode byarealer/karreer i de omlagte områder.

Der skal bygges gode ungdomsboliger fordelt rundt i hele byen: f.x. på Campusgrunden, i Posthuskarreen, på havnen, på Kvickleygrunden.

Rådhuset omdannes til et attraktivt bycenter med bibliotek/kulturhus, borgerservice og indkøb.
Det nye bycenter skal være et centralt led i at få Handelskvarteret og Boulevardkvarteret til at hænge sammen.
Biblioteket skal være en af de "magneter", der styrker bylivet i midtbyen.

Kulturarven

Kulturarven udgøres dels af bygninger, dels af den gamle middelalder bys opbygning og strukturer.

Det gamle Horsens skal bevares. De gamle bygninger skal transformeres og have nye funktioner. Eksempler som Ceres Centeret og Den tidligere Arrest viser, hvor meget kvalitet, der er i de gamle bygninger. De gamle bygninger giver byen identitet og miljø.

De gamle karreer i midtbyen skal bevares. Det er denne bystruktur, der ER det gamle Horsens og danner pladser og torve i et godt netværk.

Nybyggeri skal tage udgangspunkt i de gamle strukturer og i karreopbygningen.

Byens historie skal synliggøres. Med den moderne teknik fortælles historien for både lokale borgere og turister.
Der kan laves kikkepunkter til fortiden. Det kan vises, hvordan byen så ud tidligere.

Dejligt miljø i Den Gl. Arrest