Værdier og ressourcer

Endelaves levedygtighed er konkret baseret på færgen, den offentlige service (som læge, forsyning mm), flyvepladsen, lægeurtehaven, lystbådehavnen, arrangementet Aktiv ø, natur og landskab, samt øens erhvervsliv.

Endelaves livsnerve udgøres af beboernes store sammenhold, affektion for deres ø og kampgejst for at passe på deres ø. Når turisterne er taget hjem er det beboerne der holder sammen på øens livsgrundlag og det er beboerne der giver øen det liv og den sjæl som Endelave har i dag. Derfor er det utroligt vigtigt at understøtte at det er muligt at bo på øen hele året fremover.

Endelave By er samlingspunkt for hele øen og her ligger hoveddelen af øens detail- og restaurationserhverv. Byens historie har bevirket en særlig struktur i bebyggelsen og landskabet, som bør bevares.

Øens kultur og kulturhistorie er aflæselig i bebyggelsens typologi og særlige monumenter, som fx. trekanten med mindestenen for Agda og Louisenlund. Kulturen bæres bl.a. gennem øboernes fælles historier om særlige begivenheder og personer som har sat sine aftryk på øen.

Sommerhusområdet udgør en stor værdi for øen idet sommerhusejerne kan bidrage med forskellige ressourcer til forskellige projekter på øen. Derudover er sommerhusejerne en vigtig del af grundlaget for de forskellige butiks-og restaurationserhverv samt serviceerhverv på øen. En måde at understøtte sommerhusejernes bidrag til øen kunne være at gøre det muligt at bo hele året i sit sommerhus på Endelave.

Endelaves unikke natur og landskab er et stort aktiv for øen, som både tiltrækker turister, der som beboerne værdsætter natur og landskab, Ca. 1/3 del af øen er natur med bl.a. gammel skov, heder og enge. Øen indeholder både fugle- og naturreservater. Strandengene ved Endelave Strandvej hedder Flasken og er et naturreservat, der består af lavvandede vader. Horsens Fjord med Endelave og det omkringliggende hav er et af Danmarks Natura 2000-områder, som er områder med særligt værdifuld natur. Natura 2000 skal sikre at alle EU-lande drager omsorg for sine egne truede dyr, planter og naturtyper.

Endelave oplever disse år et momentum i forhold til at turistsæsonen har været rigtig god i en række år. Der har været mange lystsejlere og folk i sommerhusene, hvilket har skabt aktivitet og omsætning for de lokale turisterhverv, som kroen, købmanden og butikken.

Endelaves værdier er værdsat af både turister og beboerne. Der er ikke splittelse mellem hvad turisterne kommer for og hvad fastboerne værdsætter ved at bo på øen. Dette betyder at, hvis man understøtter disse værdier kan man understøtte turisme uden at kompromittere bosættelsen og vice versa.