Vision

Visionen med Helhedsplanen for Sønder Vissing skal skabe rammen om den udvikling, som borgerne og Horsens Kommune i fællesskab skal arbejde frem mod. Visionen er resultatet af de ønsker og målsætninger, som blev diskuteret på borgerworkshoppen og gennem input fra arbejdsgruppen.
Visionen: 
Vi bor midt i et unikt naturområde med en spændende historie, et dramatisk landskab med bakker og dale. Her er attraktive bosætningsmuligheder, masser af oplevelser og let adgang for alle i vores enestående vandre- og cykelterræn.
Det er hos os, at oplevelserne i Bakkelandet starter og slutter. Vi vil bringe historien helt ind i hjertet af Sønder Vissing og gøre den synlig overalt i hverdagen, i byrummet, i børnehøjde og i vores kultur- og idrætsliv.
Vi vil bruge Sønder Vissings særlige placering i et historisk landskab til at skabe bosætning og sund vækst – vi vil bo i en by, hvor omgivelserne får mennesker til at trives.