Kultur, fritid og fællesskab

Lund og omegns kultur og fællesskaber har mange forskellige former og rammer. Her kan du læse om et udvalg af de fysiske, sociale og organisatoriske rammer for byens og omegnens mange fællesskaber.

De fysiske rammer

I Lund og omegn er de primære indendørs forsamlingssteder for fællesskabet:

  • Lundhallen, der også huser aktiviteter for Ungdomsklubben og idrætsforeningen (Lundhallen er bedre kendt som Multihallen efter udvidelse i 2018-19 med nye faciliteter inkl. café)
  • Klubhuset, der huser omklædningsfaciliteter for Lund IF. Resten af klubhuset er pt. inddraget til lokaler for Lundagerskolen 
  • Lundskole, der udover skolens fællesskaber også danner rammer for lokale byarrangementer, f.eks. borgermøder
  • Aktivitetscentret i Tamdrup Center
  • Forsamlings- og medborgerhusene i Vinten, Vrønding og Lundum

Hertil er der flere udendørs samlingssteder i Lund og omegn, f.eks.:

  • Boldbanerne ved Lundskolen og Lundhallen
  • Vrønding sports- og legeplads på Sønder Molgervej
  • Byens legepladser, f.eks. ved Lundskolen og de mindre legepladser i grundejerforeningernes fælles friarealer, bl.a. ved Fruens Bøge og Anhøj
  • De kommunale grønne arealer og tilknyttede faciliteter i tilknytning til Børnehuset, Bækvej og Parcelvej
  • Pladsen ved Dagli’Brugsen mellem Silkeborgvej og Kørupvej

Lokalavisen og lokale online fællesskaber

Gennem godt 40 år har lokale ildsjæle udgivet Landposten, som er et gratis omdelt borgerblad, finansieret af områdets lokale annoncører og foreningsannoncer. Bladet udkommer til de ca. 1.600 husstande, der findes i Tamdrup Sogn. Redaktionen består af 4 frivillige lokale borgere, og avisen uddeles af ca. 27 Vejposte, der uddeler bladet 6 gange om året. Bladet indeholder informationer om arrangementer, kirkestof, foreningsstof, info fra Lokalrådet osv. – Landposten bidrager særligt til at holde det læsersegment, der ikke orienterer sig på de digitale medier, orienteret om nyheder i lokalsamfundet.

Af digitale fællesskaber er der pt. to gruppesider på nettet med udgangspunkt i Lund og Vinten henholdsvis Provstlund. Siderne har stor tilslutning med flere tusinde medlemmer og bruges til almindelig kommunikation, orientering om arrangementer, kontakt om praktiske ting m.v. Både Vrønding og Lundum har deres egne hjemmesider for landsbyfællesskaber, hvor praktiske oplysninger og nyheder om fælles arrangementer formidles.

Lund IF og KFUM Spejderne

Lund IF er en velfungerende idrætsforening med stor tilslutning, og er kendt for sin talentudvikling. Foreningen er først og fremmest båret af de mange frivillige, og tilbyder en bred vifte af idrætsaktiviteter for alle aldre, herunder bl.a. fodbold, håndbold, badminton og gymnastik. Lund IF har ry for at være en udadvendt og engagerende forening, der samarbejder på tværs og er nærværende i lokalsamfundet, f.eks. i forbindelse med den årlige byfest. 

KFUM Spejderne har en aktiv afdeling i Lund med mange aktivitetstilbud og en synlig tilstedeværelse i byen. I 2009 fik de opført en større spejderhytte på Silkeborgvej i Vinten-bydelen. 

Byfester

Lund byfest bliver afholdt 3 dage i juni måned og er arrangereret af Lund Idrætsforening. Den har til opgave at skabe et økonomisk overskud til foreningen, men samtidig har den også, igennem mange år, fået skabt sammenhold for byen og de omkringliggende små landsbyer, så udøvelse af idræt og socialt samvær for alle aldre "går hånd i hånd". Byfesten, som primært arrangeres af byfest udvalget, modtager hvert år hjælp og støtte fra de lokale erhvervsdrivende.

 

Julebelysning og juletræstænding

Lokalrådet tog i 2019 initiativ til at få ny julebelysning til byen langs Silkeborgvej. Gennem lokale donationer og støtte fra kommunens mellembypulje, er projektet tæt på realisering. En lokal julegruppe af frivillige sætter lysene op og tager dem ned efter nytår.

Juletræstændingen afholdes sidst i november ved parkeringspladsen foran Dagli’Brugsen og samler ca. 250 – 350 børn og voksne. Juletræstændingen samler både børn og voksne i deres travle hverdag. Her er der mulighed for at samles for en stund til fælles hygge med kaffe og småkager, korsang og hvor sognets præst fortæller. Både juletræ, godteposer, kaffe og småkager er sponsoreret af lokale virksomheder og donere.

Landsbyfællesskaber 

Vrønding og Lundum har et særlig aktivt landsbyfællesskab. I Vrønding organiseres og formidles lokale arrangementer og fælles aktiviteter af foreningen Vrønding Landsbyliv og af Vrønding Landsbyråd. Her er organiseres der f.eks. fællesarrangementer så som brunch, Sankt Hans, fastelavn, Banko og idrætsdage (bl.a. i samarbejde med Flemming efterskole) og formidles udstyr og faciliteter til deling eller leje.

Lundums borgerforening arrangerer blandt andet fællesarrangementer som middage i medborgerhuset, Skt. Hans, byfester hver andet år, foredrag og arbejdsdage.

Med støtte fra Trygge Landsbyer puljen har lokale ildsjæle fra Vrønding, Lund og Lundum hertil taget initiativ til en række nye fællesskaber. Lund har f.eks. fået en lokal cirkusskole, Cirkus Me Gusta, som er for både børn og voksne i Lund og omegn, Vrønding og Lundum. I Cirkus Me Gusta kan alle være med. Der er også startet et by-kor, Lundkoret, der mødes hver uge, og som bl.a. bidrager til byens julearrangementer, optræder på Tamdrup Centret og deltager i større korarrangementer udenfor byen.

Lundhallen

Lundhallen ved Lundskolen er et samlingspunkt for mange af byens aktiviteter. I Lundhallen er der opstregning til alle indendørs aktiviteter. I forbindelse med Lund IF' klubhus finder man et cafeteria, som er drevet af Hatting IF. Lund IF har hjemmebane i Lundhallen, hvor der i tilknytning til hallen også er udendørsbaner.

Aktivitetscentret i Tamdrup Centret

Tamdrup Centret har et åbent aktivitetscenter med plads til alle og med varierende aktiviteter som f.eks. madlavning, café, keramik, gymnastik, strikning og petanque. Aktiviteterne afvikles af frivillige vejledere i samarbejde med centrets medarbejdere. De fleste aktiviteter er gratis, men med betaling for materialer.

Vinten og Vrønding forsamlingshuse

Vinten Forsamlingshus bliver flittigt brugt til forskellige arrangementer - lige fra foredrag til mindre koncerter. Forsamlingshuset har en stor sal på 159 m² og en lille sal på 28 m².

Vrønding har også et aktivt forsamlingshus med plads til 150 personer, der kan anvendes til forskellige større arrangementer. Der arrangeres f.eks. foredrag og fællesspisning for landsbyens beboere.