Områdefornyelse

Fra 2017 til 2021 gennemføres der et Områdefornyelsesprojekt i Horsens Midtby.
I området skal der dels gennemføres en del byfornyelse og dels en del byudvikling / store projekter.
Byfornyelsen vil foregå som istandsættelse af boliger og bygningsfacader, som anlæg af grønne fælles friarealer i karreer, som mindre bylivsprojekter og som anlæg af nye byrum i boliggaderne.


Byudviklingen vil blive gennemført, især i området mellem Åboulevarden og Bygholm Å, som nybyggeri og større gadeomlægninger.
Læs mere på siderne i menuen ovenfor eller på Facebook "Områdefornyelse Horsens Midtby".

Bygningsfornyelsen

Som start på projektet blev bygningsfornyelsen igangsat i foråret 2017.

Herover foråret og sommeren blev der holdt omkring 80 møder med bygningsejere, der var interesseret i ordningen.
Efterfølgende er der over 90 ejere, der har sendt projektansøgninger ind.
De første projekter har for længst fået tilsagn og er gået i gang med at sætte bygninger i stand.

Læs mere i menuen: BYGNINGER

Byrummene

Fra gågade til væregade

Det store projekt med renoveringen af Jessensgade, Søndergade og Torvet er i fuld gang. Ifølge entreprenørens tidsplan for projektet forventes Jessensgade at være færdig til påske 2019 og Søndergade til Black Friday 2019. Renoveringen af Torvet forventes færdig foråret 2020 – dog vil den østligste del langs Torvekarréen ifølge tidsplanen være klar til sommer 2020.

I arbejdet med at finde den helt rigtige løsning for, hvordan den nye gågade skal være, har butikker, bygningsejere og beboere i gågaden været inddraget. Vinderforslaget i arkitektkonkurrencen blev kåret den 30. oktober 2017.

 

Læs mere i menuen: GÅGADER

Lommepark

Den lille grund, Fugholm 16, står tom - indtil der skal bygges igen.
Vi har fået lov at lave et midlertidig projekt...... så nu er der dukket en tennisbane op..... med stangtennis.
Kik forbi og tag et slag tennis, når vejret tillader det.

Læs mere i menuen: BYRUM