Boliger

Mål:

Midtbyen skal være et attraktivt sted at bo. Midtbyen skal tiltrække flere unge og flere ressourcestærke beboere.

Byen skal fortættes med især boliger og udvikles med nutidigt byggeri og arkitektur


Antallet af boliger

I Horsens Midtby, alle 4 kvarterer, bor der i dag ca. 7.000 indbyggere.
De er fordelt i ca. 4.600 boliger, i snit 1,5 person pr. bolig.

Kommunen forventes at få næsten 16 % flere indbyggere i årene op mod 2030. Midtbyen skal kunne rumme sin andel af boliger.
Dels for at få flere folk ind i midtbyen, dels af ressourcemæssige grunde.
Hvis Midtbyen skal vokse proportionalt med resten af kommunen, svarer det til, at der inden 2030 skal være mere end 700 boliger flere end i dag.

For at udnytte ressourcerne bedre og styrke bylivet i byen, kan der etableres endnu flere boliger i midtbyen.

Kvaliteten af boliger

Boligerne i Midtbyen har vidt forskellig kvalitet. Der findes få gode ejerboliger, en del gode almene boliger og alt for mange private lejeboliger med ringe kvalitet.
En del almene boliger bliver totalmoderniseret inden 2020.

Den kommunale byfornyelse skal ifm. Områdefornyelsesprojektet sætte gang i forbedringer af de ringeste lejeboliger i Midtbyen.

Forskellige boliger

Midtbyen skal have et varieret botilbud, så forskellige typer beboere kan finde en passende bolig. Her skal være et vidt udbud af forskellige boliger både mht. pris, størrelse og ejerforhold. Formålet er at få en mangfoldig by med mange oplevelser.
I dag er her en overvægt af lejeboliger.
Der mangler et udbud af ejerboliger til især singler/par med en ok økonomi og et udbud af boliger til studerende.
Ressourcestærke par efterspørger store lejligheder, med altan og parkering samt god komfort. Investorer skal tiltrækkes til at dække dette behov.

Rekreative friarealer og fællesarealer

Boligerne i Midtbyen skal være attraktive. Der skal derfor arbejdes med at lave bymæssige friarealer til boligerne. Både til enkelte boliger, hvor det er muligt. Og til flere boliger i form af fællesarealer.

I nogle karreer er pladsen meget knap. Her må tænkes kreativt og anderledes med f.x altaner, taghaver og tagterasser og gode små gårdrum. Nogle steder skal man fjerne bilparkering på terræn, opføre et p-hus, og bruge friarealerne til rekreative formål og nybyggeri. Andre steder kan udvikles små oaser / opholdssteder til beboerne.


Flere unge beboere

Med Campusgrunden ved Banegården kommer de unge studerende for alvor ind i Midtbyen. Der skal være boliger til de studerende både ved selve VIAbyggeriet, men også rundt i Midtbyens 4 kvarterer. De studerende skal integreres i Midtbyen og blive en del af bylivet. De unge skal bo i blandede boligkvarterer og ikke i "gettoer" kun med andre unge.


Bæredygtig og klimavenlig

Bæredygtighed og klimatilpasning indarbejdes i nye projekter.

Posthuskarreen.

Svanes Torv

Ole Worms Gade