Proces

Arbejdet med helhedsplanen er lavet i et samarbejde mellem lokalrådet og Horsens Kommune. Helhedsplanen blev opstartet i juni 2021. 

Efter indledende undersøgelser og planlægning af processen blev der afholdt et borgermøde d. 22.11.2021. med stort fremmøde.

Henover vinteren 2021-2022 har 8 grupper arbejdet intensivt med hver sit emne.

Emnerne var:

1. En synlig og attraktiv bykerne for handel og samvær med historiske rødder.

2. Et udbygget midtpunkt for uddannelse, idræt og kulturaktiviteter

3. Bæredygtig byplanlægning og flersidig vækst.

4. Attraktive boliger til alle aldre og flere generationer.

5. En by i naturen og naturen i byen 

6. En infrastruktur med fokus på sikkerhed og mobilitet i forhold til gang, cykel, bil og kollektiv transport. 

7. Rammer for fællesskaber til foreninger og et hverdagsliv i balance

8. Rammer for erhverv og institutioner. 

Møder med Horsens Kommune og borgermøde d. 13.1.2022 blev i denne periode aflyst på grund af coronarestriktioner. 

Den 3. maj blev der afholdt et borgermøde, hvor de 8 grupper fremlagde deres input til helhedsplanen. 

Efterfølgende er disse input blevet bearbejdet til 6 strategier, som er en del af helhedsplanen.