Lokal dialog

Det har været en grundlæggende præmis for både Horsens Kommune og Endelave Beboerforening at denne helhedsplan er udarbejdet i tæt dialog mellem kommunen, beboerforeningen, beboere, erhvervsdrivende og andre interessenter.

Processen har således været baseret på en åben dialog med interessenter, gennem løbende møder på Endelave og email-korrespondance mellem Horsens Kommune og beboerforeningen, et åbent borgermøde på øen for både øboere og andre interesserede, og et møde på øen for interessegrupperne landmænd, erhvervsdrivende, turisme og pendlere. På begge borgermøder blev deltagerne opfordret til løbende at tage kontakt til kommunen med spørgsmål eller indsende deres gode forslag og ideer til planen.

Dermed er planen bygget op omkring informationer og ideer indsamlet ved disse borgermøder, de indsendte forslag samt en løbende dialog og bistand fra beboerforeningen.

Med denne åbne tilgang er det intentionen at øens beboere og aktører tager planen til sig og føler ejerskab over indholdet. Planen kan således danne grundlag for at forskellige initiativer og handlinger udspringer deraf.