Helhedsplan for et erhvervsområde ved Østbirkvej i Horsens Nord

FORSLAG