Borger projekter

Lejere eller ejere i området kan søge penge til mindre projekter

Beboerne i området er de, der kender deres område bedst.
I Områdefornyelsen er der derfor afsat en pulje til projekter, som beboerne selv gerne vil gennemføre.
Projekterne skal fremme fællesskabet i din gade eller i din karrè eller være en forskønnende eller en sjov ny ting.


Det kan f.x. være:
En beplantning ved facaden
Beplantning i gaden med bænk
Midlertidig indretning af en grund, der ikke er i brug
Opholdspladser i gaden eller i karreen
Kunst i gaden eller på husene

Hvis du har en idè, så kontakt os og få en snak om, hvordan vi sammen kan få noget til at ske.

Kontakt Pernille Krarup , Plan og By, tepk@horsens.dk