Borger projekter

Lejere eller ejere i området kan søge penge til mindre projekter

Beboerne i området er de, der kender deres område bedst.
I Områdefornyelsen er der derfor afsat en pulje til projekter, som beboerne selv gerne vil gennemføre.
Projekterne skal fremme fællesskabet i din gade eller i din karrè eller være en forskønnende eller en sjov ny ting.


Det kan f.x. være:
En beplantning ved facaden
Beplantning i gaden med bænk
Midlertidig indretning af en grund, der ikke er i brug
Opholdspladser i gaden eller i karreen
Kunst i gaden eller på husene

Hvis du har en idè, så kontakt os og få en snak om, hvordan vi sammen kan få noget til at ske.

Kontakt Plan og By, planogby@horsens.dk.