Nyere tid

Kort over Rytterdistriktet og matrikelkort, der viser stjerneudskiftningen af Sdr. Vissing

Herover: Gamle kort fra 1873 og 1909. Man kan se de gamle gårde, den oprindelige skole, smedien og den tidligere præstegård, som brændte ned. Vejstrukturen er genkendelig fra i dag. Højdeangivelser i fod. 

Vejstrukturen og matrikelstrukturen i og omkring byen kan genkendes tilbage fra middelalderen. De fleste af de nuværende bygninger er dog opført inden for de sidste 100 år. 

Hovedparten af gårdene blev liggende i landsbyen i forbindelse med udskiftningen, der blev udført som en stjerneudskiftning. Udskiftningen var en del af de landboreformer, der blev gennemført i 1700-tallet, hvor landsbyfællesksabet blev opløst og bønderne blev selvejere. 

I dag er de fleste af gårdene erstattet af nyere bebyggelse. 

Sønder Vissings første skole var en rytterskole under Skanderborg Rytterdistrikt. Skolen blev opført i 1721. Rytterskoler var de første skoler for landbefolkningens børn. Der hvor den oprindelige Rytterskole lå blev en ny skole opført i 1890’erne. Denne bygning eksisterer stadig, men er nu indrettet med lejligheder. Den seneste skole blev bygget i 1965 på Sdr. Vissingvej. Skolen blev nedlagt i 2011 og fungerer nu som Fælleshus, med børnehave, forsamlingshus, gymnastiksal, fitness og aktivitetslokaler.

I 1900-tallet udviklede byen sig til et centrum for Sønder Vissing sogn, med centralskole, butikker, alderdomshjem og forsamlingshus med mere. 

I den nordlige del af sognet er der spor efter Gl. Rye Flyveplads, som blev anlagt i 30´erne, og udbygget af den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig. Fra slutningen af krigen og frem til 1948 blev den brugt som flygtningelejr for nogle af de mange tyskere, der var flygtet fra de fremrykkende russiske tropper. 

Flyvefeltet er i dag dækket af græs, mens resten af området er beklædt med lyng, træer og buske. I området er der mange bunkere, barakker og fundamenter efter hangar, infirmeri, kanonstillinger mv.

Klostermølle er et andet væsentligt historisk miljø i sognet. Hvor det tidligere Voer Kloster lå, blev der i 1872 startet en produktion af træmasse til fremstilling af pap. Den markante tørrelade og enkelte andre bygninger er bevaret. Stedet er i dag et populært udflugtsmål for såvel naturelskere som historisk interesserede. 

 

1. Gl. Rye Flyveplads med civile fly i 30´erne. 2. Bunker fra besættelsen på den gamle flyveplads. 3. Tørreladen ved Klostermølle.