Inderhavnen

Pladsens identitet By møder Havn

Området er i dag knap nok et byrum. Seks veje mødes og efterlader tre græsbeklædte trekanter.

Her er meget trafik. Den mest trafikerede vej i området har en årsdøgnstrafik på 20.000 biler/døgnet.

Trekanten i midten benyttes til parkering.

Der er cykelstier langs de store veje.

Der er fortove til fodgængere, men det er utrygt at krydse og færdes her.

Her skal laves en ny kombineret byplan og vejplan for området.

Havnetrekanten.

Pladsens udformning

Der skal laves en ny byplan med en ny infrastruktur for hele området.

Det skal være trygt og sikkert at gå og cykle i området.

Der skal bygges by med nye karrèer.

Vejene skal lægges om.

Åboulevarden og Inderhavnen skal "smelte sammen" i et nyt attraktivt byrum, hvor by møder Havn.

Vildsporet føres igennem området ud langs Havnen.

Området skal byfornyes ifm. Områdefornyelsen.

Der skal gennemføres en klimasikring, så man undgår uønskede oversvømmelser.
Der skal udarbejdes en samlet plan for, hvordan vandet fremover forhindres i at oversvømme byen.

Området skal invitere byen ned til vandet og til Havnen. Her skal byens borgere kunne bruge vandet aktivt.