Den trafiksikre by

Trafikforbindelserne kan styrkes med stier til nabobyer, og der kan arbejdes med samkørselsordning, så man også kan komme til de større byer uden nødvendigvis at have adgang til egen bil. 

Trafiksikkerheden i og omkring byen skal styrkes ved at der etableres fartdæmpende tiltag ved byens indkørsler, særligt Gl. Ryevej, hvor tællinger har vist for høj hastighed.

Der skal arbejdes med sammenhængende stisystemer med udgangspunkt fra Fælleshuset.

Gl. Ryevej