Infrastruktur

Trafikale forhold

Området nord for Nørrestrand er placeret rigtig godt i forhold til det overordnede vejnet, der er let adgang til flere motorvejs til-/frakørsler samt flere større landeveje til f.eks. Aarhus og Silkeborg. På under ½ time kan man f.eks. nå Aarhus, Skanderborg og Vejle. Mens man på under en time kan nå byer som f.eks. Randers, Herning, Billund, Silkeborg, Kolding, Fredericia og Haderslev.

Toget stopper ved Horsens Banegård/Horsens Trafikterminal og sikre derfor gode muligheder for at der kan etableres gode forbindelser med den kollektive trafik, hvis der etableres en god forbindelse til Horsens Banegård /Trafikterminalen. Den nye bane Hovedgård – Hasselager vil gøre det muligt at have flere afgange på den nuværende bane og give kortere rejsetider mellem Horsens og Aarhus.

 

Lokalt ligger området mellem Egebjergvej, Gl. Aarhusvej, Nordre Strandvej og Værvej. Området gennemskæres i dag af Nebelvej og Højbovej, som ender blindt mod Gl. Aarhusvej. Derudover findes der kun mindre adgangsveje til enkeltejendomme i området. Der findes ikke offentlige stier i området i dag. Men gode stier umiddelbart syd for Nørrestrand.

Området grænser mod vest op til Egebjergvej og nordvest op til Gl. Århusvej, som begge er klassificeret til primære trafikveje (overordnede veje). Vejene udgør henholdsvis en nordlig indfaldsvej til Horsens og landevejsforbindelse til Århus. Mod øst og nordøst grænser området op til henholdsvis Stensballevej og Serritslevvej. Begge af disse er klassificeret til sekundære trafikveje (mindre overordnede veje).

Foto - Colourbox.