Trafik

Trafikalt er Hatting begunstiget af let adgang til E45 med to tilslutninger indenfor 2-3 km, henholdsvis Horsens C og Horsens S.

For bløde trafikanter, især cyklister, er der flere steder udfordringer som følge af de ret smalle veje i byen og et ikke sammenhængende cykelstinet. 

Jernbaneviadukten i Storegade er smal og er derfor suppleret af en stiunderføring, som ikke er optimal. Både skiltning og krydsudformning er udfordret i dette centrale trafikknudepunkt.

Yderligere betjener bybuslinje nr. 14 byen til og fra Horsens, foruden en forbindelse mellem Horsens og Tørring med lokalbus nr. 220.