Udfordringer og ideer

Forslag og ideer er indsamlet gennem borgermøde og interessentmøde, samt intern høring i Teknisk Forvaltning samt løbende dialog med borgere og Endelave Beboerforening.

Der er indkommet mange ideer og forslag og nedenstående indeholder de udvalgte ideer og forslag der vurderes relevante at undersøge nærmere iht. lovgivning og det kommunale ansvarsområde. Flere af forslagene kræver kommunal handling, politisk opbakning og kommunal finansiering, mens andre kræver lokalt initiativ og drivkraft, samt finansiering af private fonde.

Flere af forslagene indebærer yderligere myndighedsbehandling, hvis de skal realiseres.