Kulturarv

Der er udpeget flere kulturmiljøer omkring Sønder Vissing. Det handler blandt andet om Klostermølle og området omfattende Vissing Kloster og Klosterkanalen. Tørreladen på Klostermølle er derudover fredet. Ved Klostermølle ligger også Danmarks største indlandsdelta med dets rige fugleliv.

Også den tidligere Gl. Rye Flyveplads er udpeget som kulturmiljø. 

Selve byen er ikke udpeget til kulturmiljø og er endnu ikke kortlagt for bevaringsværdier. 

Den ældste og kulturhistorisk interessante bygning er kirken. De oprindelige dele af kirken fra 1100-tallet inkluderer blandt andet indgangene i syd og nord, hvor nordindgangen er omgivet af søjler. 

Det gotiske tårn og våbenhuset blev tilføjet sidst i 1400-tallet. Kirken fremstår smuk og hvidkalket omgivet af en flot kirkegård. 

Kirken rummer en række spændene bevarede kalkmalerier. Døbefonten er ikke den oprindelige, men er skænket til kirken i 1933. Den menes at stamme fra et kapel i Bredstenbro. 

I kirken finder man også de to runesten, Sønder Vissing Sten 1 og 2, der er fredede fortidsminder. 

Ovenstående oplysninger stammer bl. a. fra en folder der ligger i kirken. 

Præstegården er opført i 1914 i stilen Bedre Byggeskik. Den har afløst en tidligere præstegård, der lå nord for kirken. 

Derudover er der flere gravhøje der er fortidsminder.