Ét samlet Hatting

Helhedsplanen for Hatting rummer værktøjskassen med virkemidler og ønsker fra borgerne, såvel om Horsens Kommune. Det giver et fælles ståsted for den fremtidige udvikling af Hatting. På nedenstående illustration har vi samlet alle de gode intentioner i ét. Her illustreres overordnet, hvor der kan sættes ind og der gives eksempler på, hvad der kan ske de forskellige steder. 

Illustrationen skal betragtes som et samlet idékatalog med inspiration til de potentialer, der er i/omkring Hatting. Tiltagene vil berøre arealer ejet af stat, kommune, virksomheder eller private i Hatting. Fælles for alle initiativerne er, at de er opstået og drøftet i dialog mellem borgerne i Hatting og Horsens Kommune. Helhedsplanen for Hatting giver på sigt plads til store som små drømme. Planen synliggør de muligheder og projekter som borgerne, Horsens Kommune og private lodsejere kan igangsætte på sigt.